Prílohy na posielanie

Ak chcete, môžete pripojiť JEDEN súbor z vášho počítača ku ľubovolnej správe do fóra. Tento súbor je potom uložený na serveri spolu s ostatnými vašimi správami.

Toto napr. užitočné, ak chcete zdieľať obrázky alebo dokument Word.

Tento súbor môže byť ľubovoľného typu, avšak je silne doporučené aby mal štandartnú trojpísmenkovú príponu, ako je napr. doc, jpg, png apod. Toto uľahčí ostatným použiť vaše priložené súbory prostredníctvom ich brovsera.

Pokiaľ opätovne editujete a posielate priložené súbory, potom predošlé súbory budú týmito nahradené.

Pokiaľ opätovne editujete a posielate s prílohami, pričom necháte toto miesto prázdne bude zachovaný originál prílohy.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English